ga op reis in je leven en ont-dek je kracht

EMDR

EMDR

Voor wie?

Het programma stress vrij is bedoeld voor mensen die:

  • teveel (werk-) stress of prestatiedruk hebben
  • mensen die in het verleden veel hebben meegemaakt en daardoor getraumatiseerd zijn.
  • last hebben van angst of paniek stoornissen als die een psychologische oorzaak hebben.
  • mensen met faalangst, verlatingsangst, laag zelfbeeld

Stressbehandeling

De behandeling start met een intake. Dan wordt onder andere gevraagd of de reguliere geneeskunde (huisarts) al gekeken heeft naar de klachten. als gebleken is dat er geen lichamelijke oorzaak aanwezig is kan is daar geen belemmering meer voor de behandeling. 

De behandeling is per persoon verschillend.  Omdat ieder mens anders is en andere dingen heeft meegemaakt. EMDR wordt vaak toegepast. De grote lijn van de behandeling is:

  • wegnemen van de piek van angst en andere klachten – meestal met EMDR
  • onderzoek naar en behandeling van de oorzaak van de stress of angst
  • versterken van positieve persoonlijke waarden en identiteit
  • integreren van nieuwe verworven inzichten en gevoel.  

Hypnotherapie is een krachtige methode. Als indicatie: gemiddeld zijn 5 – 7 sessies voldoende. 

EMDR - wat is dat?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.
EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen.  Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks).  Men spreekt dan meestal van een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

De essentie van een EMDR behandeling is een gecontroleerde herbeleving van het trauma gevolgd door een serie oogbewegingen. EMDR is een bewezen zeer effectieve en relatief simpele behandelmethode. 

EMDR, traumaverwerking en stressvrij leven

EMDR is een veel gebruikte behandelmethode voor traumaverwerking en stressbehandeling. In mijn praktijk wordt het binnen het  stressvrij programma  vaak toegepast. Een korte beschrijving van wat EMDR is vindt je hier.

We spreken van een trauma als het gaat het om herinneringen aan schokkende gebeurtenissen die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden zoals herbelevingen, flashbacks en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). Traumaverwerking zorgt ervoor dat u steeds vaker zonder paniek terug kunt denken aan de traumatische ervaring. 

Stress is geen ziekte of kwaal. Het is een proces in ons lichaam. Het is ook een goed en zinvol proces. Het zorgt er voor dat wij gefocust zijn, dat wij een uitdagende activiteit  aankunnen, dat wij bij gevaar adequaat reageren.  als het gevaar geweken is, of wanneer de uitdagende activiteit afgerond is, verdwijnt de stress en keert ons lichaam terig in de rust stand.

Het wordt een ander verhaal wanneer de stress een gevolg is van een traumatische gebeurtenis. Of wanneer wij onszelf continu onder druk (laten) zetten. Als wij onszelf zwaarder belasten dan onze draagkracht is. Soms is dat het gevolg van iets buiten onszelf. Werkdruk bijvoorbeeld. Soms is het iets wat wij onszelf aandoen. Irreële eisen aan onszelf stellen bijvoorbeeld. Dan wordt de stress chronisch. En gaat ons lichaam protesteren. En als je ook daar niet naar luistert kan een burn out ontstaan. Bij eem stressbehandeling wordt gewerkt aan het wegnemen of verminderen van de stress-verschijnselen en wordt ook naar de oorzaak van de stress gekeken.

Meer informatie over stress staat in de kennisbank op deze website. 

hoe herken ik stress?

Stress kan zich op veel manieren laten zien:  een gevoel van spanning, verhoogde hartslag, snellere ademhaling, zweten, vergrote pupillen. Zo maar een paar symptomen die door stress veroorzaakt kunnen zijn.

Chronische stress  kan  de oorzaak zijn van veel andere klachten. Bijvoorbeeld Hoofdpijn, (over-)vermoeidheid, angst en paniek stoornissen, hartritme stoornissen, gewichtstoename, burn out